Ostravské pekařství s tradicí již od roku 1991Mini-kontakt


O společnosti

Pekařství SEVAL spol. s r. o. bylo založeno v roce 1991. Těžiště výroby spočívá v tradičním českém pečivu, doplněném o nabídku produktů s větším obsahem žitné mouky, vlákniny a cereálií. Firma se zároveň nebrání moderním trendům a pravidelně obohacuje místní trh novými nebo inovovanými výrobky. Nové receptury nejen tvoříme, ale také se necháváme inspirovat při návštěvách různých výstav a veletrhů u nás i v zahraničí.

Až do roku 1998 jsme provozovali jedinou vlastní prodejnu a převážnou část produkce jsme dodávali regionálním obchodním společnostem. Ty měly často neúměrné cenové požadavky a nestálou platební morálku, proto jsme přehodnotili firemní strategii a začali budovat síť vlastních prodejen. Čas nám dal zapravdu – několik našich tehdejších obchodních partnerů již trh opustilo. Podíl prodeje ve vlastních obchodech na celkovém obratu rostl, stejně jako počet námi provozovaných prodejních míst. Dnes již takto prodáváme přes 80% celé produkce.

Od začátku července 2007 voní naše čerstvé pečivo do otevřených oken obyvatel Ostravy-Hrabůvky, v ulici Na Fojtství, kam jsme se přestěhovali z Ostravy-Výškovic:

Sídlo firmy Vstup do sídla firmy Prodejna v sídle firmy

Důvodem změny byl nedostatek prostoru v našem původním sídle, kde jsme působili od počátku devadesátých let.

Zakoupenou budovu jsme úspěšně přestavěli na moderní výrobní pekařský závod včetně podnikové prodejny a administrativní centrum. Součástí projektu bylo i pořízení nových strojů a zařízení.

Nová kynárna Nové silo Nové pece

Cílem našeho snažení bylo nejen zkvalitnění naší pekařské produkce, ale i snížení fyzické náročnosti práce zaměstnanců.

Pro zajištění maximální bezpečnosti potravin a zabezpečení zdravotní nezávadnosti a jakosti našich výrobků má pekařství SEVAL zaveden systém kritických bodů HACCP v potravinářství a systém řízení jakosti ISO řady 9001:2009.

Tak jako zraje dobrý řemeslník, zraje i naše firma. Pomalu ale bez větších výkyvů se zlepšujeme ve všech oblastech – v kvalitě výrobků, ve výši obratu, v přístupu k zákazníkovi. Investujeme do vzdělávání a pracovních podmínek našich cca sedmdesáti zaměstnanců. Cítíme odpovědnost nejen k nim samotným, ale i vůči jejich rodinám. Této odpovědnosti jsme vždy byli a jsme rozhodnuti i nadále dostát. Dobré podmínky, které zaměstnancům vytváříme, se odrážejí i v jejich loajalitě vůči firmě.

Pevně věříme, že prospěch z nové výrobny, moderních technologických zařízení a zavedení procesu řízení včetně systému bezpečnosti potravin budete mít především Vy, naši zákazníci. Díky zvýšení kvality našeho pečiva a, jak doufáme, i zajímavému a atraktivnímu rozšíření sortimentu. Uvědomujeme si, že úspěch či neúspěch je podmíněn především Vaší přízní. Pro její zachování jsme připraveni udělat vše, co je v našich možnostech. Jsme však schopni ovlivnit jen to, o čem víme. Jsme proto vděčni za každou připomínku, přání, ale i kritickou námitku, které se nám dostane. Pro případné oznámení protiprávního anebo neetického jednání dle Zákona o ochraně oznamovatelů č 171/2023 Sb. lze postupovat dle interního předpisu společnosti.

 

Tyto stránky spravuje Ladzo. Od prosince 2003 zaznamenaly celkem 501351 vašich návštěv.